Wishlist: 0 items

No products were added to the wishlist!

Sokolec 32, 57-450 Sokolec
+48 74 66 22 067

Rezerwacja

  • Rezerwacja jest ważna tzn uznana za przyjętą dopiero po wyraźnym potwierdzeniu w formie e-mail lub pisemnej

  • Warunkiem dodatkowym przyjęcia i potwierdzenia rezerwacji jest wpłacony zadatek (chyba że odstąpimy od jego pobrania o czym powinna być wyraźna informacja w formie e-mail lub papierowej)

  • Prosimy nie dokonywać wpłat zadatku bez wyraźnego wskazania o jego wymagalności i potwierdzenia przyjęcia wstępnej rezerwacji

  • Zapytanie o dostępność pokoju nie jest równoznaczne z przyjęciem rezerwacji.

  • Przy braku odpowiedzi na e-mail prosimy o kontakt telefoniczny – być może Państwa e-mail z zapytaniem trafił do SPAMu

  • Jeżeli nie otrzymacie Państwo odpowiedzi na zapytanie o rezerwację w ciągu 2 dni prosimy przyjąć brak możliwości jej przyjęcia

Okres pandemii

Uwagi dotyczące rezerwacji / zadatku / anulowania rezerwacji

Opłata rezerwacyjna stanowiąca zadatek jest bezzwrotna, chyba że rezygnacja z rezerwacji następuje najpóźniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem pobytu, a zarezerwowany pokój zostanie ponownie sprzedany – w takiej sytuacji istnieje możliwość wykorzystania zadatku na inny pobyt w terminie 6 miesięcy od daty anulowania poprzedniej rezerwacji lub zwrot 50% wpłaconej kwoty.

Choroba, kwarantanna rezerwującego pobyt gościa lub członka jego rodziny nie są podsatawą do zwrotu zadatku Zadatek może być wykorzystany w terminie 6 miesięcy od daty anulowania poprzedniej rezerwacji po uzgodnieniu zakresu dat odpowiedniego dla obydwu stron.

W przypadku ogłoszenia krajowego lockdownu lub nałozenia innych odgórnych ograniczeń zastoswoanie bedą miały szczególne przepisy.

Regulamin obiektu

Poniższe, zebrane w formie regulamin zasady, mają ułatwić i zapewnić Państwu miły wypoczynek w naszym obiekcie.

1. Pomieszczenia mieszkalne w hotelu zwane dalej „pokojami” wynajmowane są na doby.

2. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 16:00 i kończy o godzinie 11:00 dnia wyjazdu.

3. Opłata za pobyt, pobierana jest w dniu przyjazdu.

4. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania pobytu, Hotel nie zwraca opłaty za pozostały, niewykorzystany czas pobytu. Zwrotowi podlega jedynie opłata za wyżywienie.

5. Hotel może zwrócić 50% opłaty za pozostałe, niewykorzystane dni pobytu, wyłącznie w przypadku nagłego zachorowania gościa, potwierdzonego przez lekarza. Nie dotyczy to zadatku wpłacanego przed przybyciem.

6. Najemca pokoju zwany dalej „gościem hotelowym” może zająć bez dodatkowej opłaty pokój w godzinach od 11:00 do 16:00 w dniu, w którym rozpoczyna pobyt, jeśli pokój ten jest wolny.

7. Najmując pokój hotelowy gość określa czas swego pobytu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.

8. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość hotelowy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pomieszczenia hotelowego, co jednak nie wiąże hotelu.

9. Hotel nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc.

10. W pokoju dwuosobowym drugie miejsce może być wynajęte tylko i wyłącznie na życzenie gościa hotelowego zajmującego ten pokój.

11. Hotel zobowiązany jest zapewnić warunki do pełnego wypoczynku gościa, a w szczególności przez nie wykonywanie bez zgody gościa jakichkolwiek czynności w pokoju (np. sprzątanie, naprawa urządzeń itp.).

12. Hotel zobowiązany jest bezzwłocznie reagować na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń hotelu oraz czystości i porządku w hotelu przez podjęcie czynności mających na celu natychmiastowe usunięcie usterek i braków.

13. Odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wyniesionych przez osoby korzystające z usług hotelu regulują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia kosztowności, pieniędzy, papierów wartościowych i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną jest ograniczona, jeżeli przedmioty te nie zostaną złożone do depozytu recepcji.

14. Gość powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu. Gość jest odpowiedzialny za zniszczenia powstałe wskutek jego bezpośredniego działania nawet jeżeli nie były umyślne. Nie dotyczy to naturalnego zużycia elementów wyposażenia.

15. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.

16. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

17. Gość hotelowy nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.

18. Osoby nie meldowane w hotelu nie mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 22:00 do 7:00 dnia następnego.

19. W hotelu należy zachować ciszę od godziny 22:00 do 7:00 dnia następnego.

20. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach hotelowych nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń (grzałki, grzejniki, czajniki elektryczne). Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych. W pokojach obowiązuje bezwzględny zakaz palenia. Kategoryczny zakaz używania otwartego ognia tj kuchenki gazowe, palniki itp.

21. Przy każdorazowym opuszczeniu hotelu klucz do drzwi pokoju, po ich zamknięciu, należy pozostawić w recepcji.

22. Jeśli hotel poniesie znaczne straty z powodu nie zrealizowanej rezerwacji, gość, który tej rezerwacji dokonał może być zobowiązany do uiszczenia rekompensaty w wysokości do 50% ceny wynajmu tego pokoju.

23. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających.

24. W restauracji obowiązuje zakaz spożywania niezakuoionych w naszej restauracji napojów i posiłków. Natomiast w przypadku spożywania w pokojach, posiłków  niezakupionych w naszej restauracji, Gość ma obowiązek zabezpieczenia pozostałości a w szczególności opakowań jednorazowych we własnym zakresie. (Nie ma możliwości utylizacji odpadów w naszym obiekcie)

25. Zagubienie kluczy skutkuje obciążeniem Gościa opłatą w wysokości 150 zł.

26. W przypadku przyjazdu z psem, kotem (również inne zwierzęta) właściciel jest zobowiązany do utrzymania porządku a w szczególności do usuwania odchodów z terenu posesji. Zwierzęta nie mogą spać, siedzieć na łóżkach, krzesłach, kanapach, stołach itp. Za uszkodzenia mebli jak również budynku spowodowane przez zwierzęta odpowiada ich właściciel.

27. Prosimy o nie przechowywanie żywności na zewnętrznych parapetach okien.

28. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia !!!

29. Gość ponosi całkowitą opdowiedzialność za przywiezione odpady w postaci opakowań z tworzyw sztucznych, szkła oraz papieru. Opdady takie nie podelgają zagospodarowaniu przez obiekt. Oznacza to że własne śmieci zabierane są przez Gości. Nie dotyczy odpadów bytowych a dotyczy w szczegołności opakowań po posiłkach, napojach, słodyczach itp. Butelki szklane po napojach zakupionych w naszej restauracji można składować w specjalnie do tego przewidzianym miejscu.

Ogólne informacje

Dostęp do kuchni, gorąca woda do posiłków itp.

Nie udostępniamy kuchni. 

Nasz obiekt przygotowany jest na pełną obsługę żywieniową naszych gości tj od śniadania przez obiad do kolacji. U nas wypoczywa się nie martwiąc o przygotowanie posiłków.

W pokojach nie ma czajników, prosimy również o nie przywożenie własnych. Wszelkie napoje przygotowujemy na barze. Gorącą wodę potrzebną szczególnie przy małych dzieciach (do odgrzania posiłków) udostępniamy za darmo. Prosimy jednak nie nadwyrężać opcji „za darmo” w celu przygotowywania sobie posiłków i gorących napojów – wszystko w granicach rozsądku – czym innym jest nalanie wrzątku do termosu przed wyjściem na szlak górski a czymś zupełnie innym napełnianie kubka w ciągu dnia i spożywanie własnej herbaty czy kawy w naszej restauracji. Szanujmy się nawzajem. Kropelka benzyny jest za darmo ale nie natankujemy całego baku darmowymi kropelkami do pełna.

Organizacja ogniska i grilla

Aktualnie nie oferujemy możliwości rozpalania ogniska ani grilla na terenie obiektu 

Istnieje możliwość użycia będących na stanie rusztu ogniskowego oraz grilla. Prosimy o wcześniejszą informację/zapytanie, tak abyśmy mogli przygotować odpowiednią ilość drewna (drewno do ogniska oraz węgiel drzewny do grilla są odpłatne). Ognisko jak i grill mogą zostać odwołane w przypadku występowania silnego wiatru. Przygotowanie ogniska/grilla związane jest z dodatkowymi kosztami – to że obiekt położony jest w górach przy lesie nie oznacza że  drewno pozyskujemy sami z lasu za darmo.

Product has been added

No products in the cart.

Explore Food Items